Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế đầy đủ nhà phố 7,2x15m (03 tầng)

Bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ (Kiến trúc, kết cấu, điện nước) nhà phố 03 tầng kích thước 7,2x15m lệch tầng. Mọi người tham khảo
Mặt đứng nhà