Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế Cầu Rồng - TP Đà Đẵng

Cầu Rồng dài 666m và rộng 37.5m với 6 làn xe chạy. Chính thức thông xe ngày 29 tháng 3 năm 2013, kinh phí xây cầu gần 1,5 nghìn tỷ đồng. Cầu được thiết kế bởi Ammann & Whitney Consulting Engineers với tập đoàn Louis Berger. Nhà thầu chính CIENCO 1


Link tải: Hồ sơ thiết kế Cầu Rồng - TP Đà Đẵng