Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế trường tiểu học Nguyễn Ngọc Bình

Hồ sơ thiết kế trường tiểu học Nguyễn Ngọc Bình - huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam (Kiến trúc, kết cấu, điện nước và dự toán)Link tải: Hồ sơ thiết kế trường tiểu học Nguyễn Ngọc Bình