Quảng cáo

Nhà phố 5x17m (04 tầng nổi, 01 tầng hầm)

Hồ sơ thiết kế đầy đủ (Kết cấu, kiến trúc, điện nước) nhà phố 5x17m bao gồm 4 tầng nổi và 01 tầng hầm. Gửi các bạn tham khảo.


Link tải: Nhà phố 5x17m (04 tầng nổi, 01 tầng hầm)