Quảng cáo

Tài liệu tự học Microsoft Project đầy đủ và chi tiết các phiên bản

Microsoft Project là phần mềm dùng để quản lý các dự án, được dùng rất phổ biến ở Việt Nam, có thể áp dụng được cho nhiều loại dự án khác nhau.
Chức năng chính:

  • Tổ chức, lập kế hoạch và quản lý dự án.
  • Đánh giá tài chính chung của dự án.
  • Lên lịch công tác.
  • Dự trù các tác động đến tiến độ của dự án khi xảy ra những thay đổi có ảnh hưởng lớn đến dự án.
  • Liệt kê các tài nguyên và chi phí cho các công việc trong dự án.
  • Chuẩn bị các báo biểu cần thiết cho dự án.
  • In ấn các báo biểu phục vụ dự án.
  • Xem xét lại dự án để đối phó với các tình huống ngẫu nhiên.
  • Làm việc và quản lý theo nhóm.
  • Điều chỉnh kế hoạch để thích ứng với các điều kiện ràng buộc
Link tải: Tài liệu tự học Microsoft Project


Dưới đây là bộ tài liệu tự học Microsoft Project các phiên bản 2003; 2007; 2010 và 2013 rất đầy đủ và chi tiết. Các bạn tham khảo. Chúc các bạn tu luyện thành công