Quảng cáo

Thiết kế đầy đủ chung cư cao cấp Đà nẵng Lakeside Tower (32 tầng)

Thiết kế đầy đủ chung cư cao cấp Đà nẵng Lakeside Tower hay còn gọi là dự án Hoàng Anh - Bàu Thạc Giản do Hoàng Anh Gia Lai làm chủ đầu tư (32 tầng nổi + 01 tầng hầm + 01 tầng kỹ thuật). Thiết kế bao gồm (Kiến trúc, kết cấu, MEP, thuyết minh). Mọi người tham khảo


Link tải: Google driver