Quảng cáo

Bộ file Excel hỗ trợ tính toán ngành Xây dựng - Phần 02

Tiếp phần 01. Hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm 01 bộ Excel dùng để hỗ trợ tính toán và hồ sơ quản lý chất lượng công trình trong ngành xây dựng. Gửi các bạn tham khảo.

Tải về tại: Bộ file Excel hỗ trợ tính toán ngành Xây dựng - Phần 02