Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế Chung cư Ocean view Manor (24 tầng)

Hồ sơ thiết kế Chung cư Ocean view Manor - 24 tầng bao gồm bản vẽ kiến trúc và kết cấu (Sàn bóng). Mọi người tham khảo