Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế nhà phố 5x14.2m, 02 tầng

Hồ sơ thiết kế đầy đủ nhà phố 02 tầng, 5x14.2m. Hồ sơ bao gồm bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện nước được thể hiện rất chi tiết. Các bạn tham khảo


Link tải: Hồ sơ thiết kế nhà phố 5x14.2m, 02 tầng