Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế Vietcombank chi nhánh Tây Đô - Cần Thơ

Hồ sơ thiết kế đầy đủ chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Trà Nóc - Cần Thơ. Bao gồm Thuyết minh thiết kế, dự toán, bản vẽ kiến trúc, kết cấu, hệ thống ME. Mọi người tham khảo


Link tải: Hồ sơ thiết kế Vietcombank chi nhánh Tây Đô