Quảng cáo

Sổ tay xử lý sự cố công trình Xây dựng (03 tập)

Ba tập của cuốn sách khá nổi tiếng "Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng" của tác giả Vương Hách. Các bạn tham khảo.
Link tải: Sổ tay xử lý sự cố công trình Xây dựng (03 tập)