Quảng cáo

Biện pháp thi công nhà thấp tầng

Bộ hồ sơ biện pháp thi công biệt thự đầy đủ và chi tiết tại khu đô thị Văn Phú - Hà Đông bao gồm:
- Bản vẽ biện pháp thi công từ móng đến hoàn thiện
- Thuyết minh biện pháp thi công
- Tiến độ thi công
Link tải: Biện pháp thi công nhà thấp tầng