Quảng cáo

Chương trình làm hồ sơ quản lý chất lượng công trình

File Excel sử dụng VBA làm hồ sơ quản lý chất lượng công trình rất hay. Các bạn tham khảo, khi dùng các bạn điều chỉnh lại một số nội dung cho phù hợp
Link tải: Chương trình làm hồ sơ quản lý chất lượng công trình