Quảng cáo

File Excel ứng dụng VBA để chạy tiến độ thi công chuẩn

Tiện ích lập tiến độ thi công có biểu đồ nhân lực sử dụng VBA trên Excel. File nhẹ và nhiều tính năng khá hay để lập tiến độ thi công. Các bạn tham khảo
Link tải: File Excel ứng dụng VBA để chạy tiến độ thi công chuẩn