Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế đầy đủ nhà hàng

Bộ hồ sơ thiết kế nhà hàng Sơn Nam được xây dựng tại TP. Nam Định bao gồm đầy đủ các bản vẽ kiến trúc, kết cấu, ME, thuyết minh tính toán kết cấu, thuyết minh M&E, thuyết minh PCCC, bản vẽ phối cảnh sảnh, phòng tiệc...
Link tải: Hồ sơ thiết kế nhà hàng Sơn Nam