Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế chung cư CT8 (11 tầng)

Bộ hồ sơ thiết kế chung cư CT8 - Khu đô thị Văn Quán - Hà Đông bao gồm:
- Bản vẽ kiến trúc
- Bản vẽ kết cấu
- Dự toán
Link tải: Hồ sơ thiết kế chung cư CT8