Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế Diamon Bay Resort Nha Trang

Bộ bản vẽ thiết kế kiến trúc 02 Villas và Golf Club Dự án Diamon Bay Golf & Spa; Villas khá đẹp. Mọi người tham khảo
Link tải: Hồ sơ thiết kế Diamon Bay Resort Nha Trang
Một số ảnh chụp mặt đứng, mặt bằng Villas A, Villas B và Golf Club