Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế khách sạn Viễn Đông - Nha Trang

Bộ bản vẽ chi tiết và đầy đủ khách sạn Viễn Đông tại TP Nha Trang. Bao gồm kiến trúc, kết cấu, hệ thống điện nước, PCCC, bố trí nội thất. Khách sạn này khá đẹp. Gửi mọi người tham khảo.
Link tải: Hồ sơ thiết kế khách sạn Viễn Đông - Nha Trang