Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế nhà hàng, khách sạn 04 tầng

Bộ hồ sơ thiết kế khách sạn và nhà hàng 04 tầng đầy đủ bao gồm bản vẽ kiến trúc, bản vẽ kết cấu và file Etabs tính nội lực cho các bạn tham khảo. Nhà hàng khách sạn được xây dựng ở huyện Quảng Ninh - tỉnh Quảng Bình