Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế nhà làm việc cán bộ vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Bộ hồ sơ thiết kế nhà ăn ở cán bộ vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Hồ sơ bao gồm bản vẽ kiến trúc, bản vẽ kết cấu, bản vẽ điện nước và hồ sơ địa chất. Mọi người tham khảo
Link tải: Hồ sơ thiết kế nhà làm việc