Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế nhà văn hóa xã Tư - Quảng Nam

Toàn bộ hồ sơ thiết kế nhà văn hóa xã Tư - huyện Đông Giang - tỉnh Quảng Nam được thiết kế bởi Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng THS theo mô hình nhà Gươl của người Cơ tu. Hồ sơ bao gồm bản vẽ kiến trúc, kết cấu, hệ thống điện nước. Gửi mọi người tham khảo
Link tải: Hồ sơ thiết kế nhà văn hóa xã Tư - Quảng Nam