Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế trụ sở Bộ văn hóa, thể thao và Du lịch

Hồ sơ thiết kế trụ sở Bộ văn hóa, thể thao và Du lịch bao gồm:
- Thuyết minh thiết kế
- Bản vẽ kiến trúc, kết cấu
- Bản vẽ điện nước, các hạng mục phụ
- Dự toán chi tiết công trình
Mời các bạn tham khảo
Link tải: Hồ sơ thiết kế trụ sở Bộ văn hóa, thể thao và Du lịch