Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế trung tâm Khoa học Công nghệ Vũng Tàu

Bộ hồ sơ thiết kế Trung tâm ứng dụng Khoa học Công nghệ - Trung tâm tin học thuộc Trung tâm Khoa học Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bao gồm:
- Bản vẽ thiết kế kiến trúc
- Bản vẽ thiết kế kết cấu
- Bản vẽ hệ thống điện, nước
- Dự toán chi tiết toàn công trình
Link tải: Hồ sơ thiết kế trung tâm Khoa học Công nghệ Vũng Tàu