Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế và cải tạo hội trường tỉnh Quảng Ninh

Full hồ sơ thiết kế xây dựng và cải tạo họi trường tỉnh Quảng Ninh bao gồm:
- Bản vẽ tổng mặt bằng
- Bản vẽ kiến trúc
- Bản vẽ kết cấu
- Bản vẽ điện, nước
- Dự toán công trình
- Bản thuyết minh tính toán, thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật
- Bản báo cáo thẩm định
Link tải: Hồ sơ thiết kế và cải tạo hội trường tỉnh Quảng Ninh