Quảng cáo

File Excel tính móng đơn

File Excel tính toán móng đơn được trình bày một cách đơn giản, khá đầy đủ (Thuyết minh, tính lún, tính toán thép, kiểm tra tiết diện móng) Gửi mọi người tham khảo
Link tải: File Excel tính móng đơn
Bạn nào chưa biết tải có thể xem hướng dẫn ở đây nhé: Hướng dẫn tải