Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế ngân hàng

Bộ hồ sơ thiết kế ngân hàng Vietbank chi nhánh Sóc Trăng đầy đủ bao gồm:
- Thuyết minh thiết kế
- Bản vẽ kiến trúc
- Bản vẽ kết cấu
- Bản vẽ hệ thống điện, nước, PCCC, thông tin liên lạc, camera...
Gửi mọi người tham khảo
Link tải: Hồ sơ thiết kế ngân hàng Vietbank Sóc Trăng