Quảng cáo

Biện pháp thi công cầu dây văng

Biện pháp thi công chi tiết cầu dây văng (Cầu An Đông)
– Tiêu chuẩn đường cao tốc theo TCVN 5729-97, V = 80km/h. Công trình cấp I.
– Chiều dài cầu L=1.017,92 m. Sơ đồ nhịp cầu: 38,2+(80+3×140+80)+39,1+8×40+39,1
– Khổ cầu: rộng 20,5m với phần xe cơ giới (4×3,50)m = 14,00m; dải phân cách (1×2,00)m = 2,00m; dải an tòan (4×0,50)m = 2,00m; lề bộ hành (2×1,25)m = 2,50m.
– Kết cấu nhịp: Phần nhịp chính kết cấu nhịp Extradosed thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng.
Sơ đồ nhịp: (80+3×140+80)m; mặt cắt ngang kiểu dầm hộp thành xiên 4 sường bằng BTCT DƯL C45 MPa; chiều cao không đổi 2,5m trên đoạn 35m giữa nhịp, phần còn lại thay đổi từ 2,5m đến 4,0m trên đỉnh trụ.
Kết cấu nhịp được thi công theo phương pháp đúc hẫng đối xứng cân bằng.
Hệ cáp dây văng Cohestrand của Freyssinet
– Các nhịp dẫn: Dạng Super T, dài L = 38,2m -:-40m.
– Trụ cầu: Thân đặc BTCT C40 MPa, cọc khoan nhồi D=1,2-:-2,0m
Bạn nào chưa tải được có thể xem hướng dẫn tải ở đây nhé: Hướng dẫn tải