Quảng cáo

Chương trình tính thép từ SAP, ETABS

Chương trình tính thép SAP2000-ETABS 2014 vesion2.16 là chương trình viết trên phần mềm bảng tính Microsoft Excel. Mục đích là tính toán các cấu kiện cơ bản như dầm, sàn, cột, vách.v.v…từ dữ liệu xuất ra của phần mềm phân tích kết cấu như Sap2000, Etabs, Safe.v.v. Chương trình tính thép SAP2000-ETABS 2014 vesion2.16 có một số đặc điểm và tính năng sau:
Về đặc điểm:
+ Giao diện đơn giản, dễ sử dụng
+ Lập trên nền VBA Microsoft Office Excel
+ Xử lý số liệu nhanh chóng
+ Kết quả tính toán tương đối chính xác
Về tính năng:
+ Lấy nội lực từ Microsoft Office Access
+ Tổ hợp các trường hợp nội lực nguy hiểm
+ Lựa chọn vật liệu và các thông số tính toán dễ dàng
+ Tính ra diện tích cốt thép và hàm lượng cốt thép
+ Tự chọn và bố trí cốt thép hợp lý (có thể điều chỉnh cốt thép khi chọn thép bằng thủ công)
+ Xuất các dữ liệu tính toán phục vụ cho thuyết minh
+ Kiểm tra độ tin cậy của chương trình thông qua chương trình thuyết minh.
Chương trình tính thép vision2.16 gồm có: tính thép dầm, tính thép cột lệch tâm phẳng, tính thép cột lệch tâm xiên và được bổ xung thêm tính thép vách, tính thép sàn; nhằm làm tài liệu tham khảo phục vụ cho đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng và thiết kế kết cấu.v.v…
Nguồn: Nguyễn Thanh Quang - Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh
Bạn nào chưa tải được có thể xem hướng dẫn tải ở đây nhé: Hướng dẫn tải