Quảng cáo

Form mẫu nghiệm thu của Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quốc tế (ICIC)

Form mẫu nghiệm thu của Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quốc tế (ICIC). Gửi mọi người tham khảo.
Link tải: Form mẫu nghiệm thu 
Bạn nào chưa tải được có thể xem hướng dẫn tải ở đây nhé: Hướng dẫn tải