Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế bệnh viện Thiện Tâm

Bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ các bộ môn (Kiến trúc, Kết cấu, M&E, Thuyết minh thiết kế điện, nước...) bệnh viện Thiện Tâm -  Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh). Mọi người tham khảo!
Link tải: Hồ sơ thiết kế bệnh viện Thiện Tâm
Bạn nào chưa tải được có thể xem hướng dẫn tải ở đây nhé: Hướng dẫn tải