Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế trạm xăng

Bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ một trạm xăng bao gồm bản vẽ kiến trúc, kết cấu và dự toán chi tiết trạm bơm, nhà nghỉ nhân viên, nhà vệ sinh công cộng, công nghệ và tường rào. Gửi mọi người tham khảo
Link tải: Hồ sơ thiết kế trạm xăng