Quảng cáo

Bảng tính thép dầm BTCT TCVN 5574

Xin gửi các bạn bảng Excel tính toán cốt thép cho cấu kiện dầm BTCT, tiết diện chữ nhật, đặt cốt thép đơn, theo tiêu chuẩn TCVN 5574-2012. Bảng tính có giao diện đơn giản, dễ hiểu, dễ dùng. Gửi mọi người tham khảo
Nguồn: Sưu tầm
Link tải: Bảng tính thép dầm BTCT TCVN 5574
Bạn nào chưa tải được có thể xem hướng dẫn tải ở đây nhé: Hướng dẫn tải