Quảng cáo

Cơ học kết cấu - Lều Thọ Trình

Gửi tới các bạn 2 tập của cuốn sách Cơ học kết cấu của Lều Thọ Trình. Một cuốn sách gối đầu giường của các kỹ sư kết cấu. 
Link tải: Cơ học kết cấu - Lều Thọ Trình
Bạn nào chưa tải được có thể xem hướng dẫn tải ở đây nhé: Hướng dẫn tải