Quảng cáo

File Excel tính sàn

Gửi các bạn một File Excel hỗ trợ tính toán sàn BTCT bao gồm bảng tính toán tải trọng tác dụng lên sàn, bảng tính toán cốt thép và các bảng tra.
Link tải: File Excel tính sàn
Bạn nào chưa tải được có thể xem hướng dẫn tải ở đây nhé: Hướng dẫn tải