Quảng cáo

File excel tính toán Kingspot

File Excel tính toán kiểm tra Kingspot trong thiết kế thi công tầng hầm nhà cao tầng. Gửi anh em tham khảo!
Nguồn: Tôi yêu kết cấu
Bạn nào chưa tải được có thể xem hướng dẫn tải ở đây nhé: Hướng dẫn tải