Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế bể nước ngầm 700m3

Gửi các bạn bộ hồ sơ thiết kế đầy đủ của một bể nước ngầm 700m3. Bao gồm bản vẽ thiết kế, thuyết minh thiết kế và dự toán chi tiết
Link tải: Hồ sơ thiết kế bể nước ngầm 700m3
Bạn nào chưa tải được có thể xem hướng dẫn tải ở đây nhé: Hướng dẫn tải