Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế bể nước ngầm 700m3

Gửi các bạn một bộ hồ sơ thiết kế bể nước ngầm 700m2. Bộ hồ sơ bao gồm:
  • Bản vẽ thiết kế chi tiết
  • Dự toán
Các bạn bấm nút phía dưới để tải về nhé!