Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế trạm y tế xã

Bộ hồ sơ thiết kế trạm y tế xã tại huyện Quan Sơn - tỉnh Thanh Hóa. Đầy đủ kiến trúc, kết cấu và dự toán chi tiết. Mọi người an cần tham khảo nhé!
Link tải: Hồ sơ thiết kế trạm y tế xã
Bạn nào chưa tải được có thể xem hướng dẫn tải ở đây nhé: Hướng dẫn tải