Quảng cáo

Mẫu nhà phố đẹp 5x20; 02 tầng

Một mẫu nhà phố khá đẹp đầy đủ các bản vẽ chi tiết kiến trúc, kết cấu, điện nước. Gửi mọi người tham khảo
Bạn nào chưa tải được có thể xem hướng dẫn tải ở đây nhé: Hướng dẫn tải