Quảng cáo

Sách AutoCAD Lý thuyết và thực hành

Giới thiệu cuốn sách "Giáo trình lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính - AutoCAD 2011" Là tài liệu cần thiết cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập ứng dụng phần mềm AutoCAD vào công việc vẽ kỹ thuật của sinh viên cũng như cán bộ kỹ thuật. Cuốn sách nhằm mục tiêu giúp người học vẽ trên máy tính một cách nhanh nhất và ứng dụng hiệu quả nhất vào công việc.
Giáo trình gồm 7 chương:
Chương 1: Các vấn đề cơ bản về AutoCAD
Chương 2: Các lệnh vẽ và hiệu chỉnh cơ bản
Chương 3: Các lệnh hiệu chỉnh
Chương 4: Quan sát và quản lý đối tượng
Chương 5: Ghi kích thước và chữ trong bản vẽ
Chương 6: Nhóm đối tượng và In bản vẽ
Chương 7: Phần đọc thêm
Bạn nào chưa tải được có thể xem hướng dẫn tải ở đây nhé: Hướng dẫn tải