Quảng cáo

Sách hay: Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng

Một cuốn sách khá hay "Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng" của GS. TSKH Nguyễn Văn Quảng. Nội dung cơ bản của cuốn sách bao gồm:
CHƯƠNG I – KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CHO NHÀ CAO TẦNG
CHƯƠNG II – XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC
CHƯƠNG III – TÍNH TOÁN CỌC CHỊU TÁC DỤNG ĐỒNG THỜI CỦA LỰC THẲNG ĐỨNG, LỰC NGANG VÀ MOMENT
CHƯƠNG IV – TÍNH TOÁN ĐỘ LÚN CỦA MÓNG CỌC
CHƯƠNG V – THIẾT KẾ MÓNG CỌC TRONG VÙNG CÓ ĐỘNG ĐẤT
CHƯƠNG VI – THIẾT KẾ MÓNG CỌC ĐÓNG
CHƯƠNG VII – THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI
CHƯƠNG VIII – THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CỌC BARET
CHƯƠNG IX – THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG TƯỜNG TRONG ĐẤT
CHƯƠNG X – THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG NEO TRONG ĐẤT
Bạn nào chưa tải được có thể xem hướng dẫn tải ở đây nhé: Hướng dẫn tải