Quảng cáo

Sổ tay tiếng anh kỹ thuật

Gửi các bạn cuốn sổ tay tiếng anh kỹ thuật với đầy đủ phiên âm cho các bạn. Anh em xây dựng có lẽ hơi yếu về tiếng anh hy vọng cuốn sách này sẽ giúp được các bạn phần nào.
Link tải: Sổ tay tiếng anh kỹ thuật
Bạn nào chưa tải được có thể xem hướng dẫn tải ở đây nhé: Hướng dẫn tải