Quảng cáo

Tính toán thiết kế mái đón

Gửi các bạn bộ thuyết minh tính toán thiết kế, file CAD, và SAP tính toán nội lực của mái đón kính. Các bạn tham khảo nhé!
Link tải: Tính toán thiết kế mái đón
Bạn nào chưa tải được có thể xem hướng dẫn tải ở đây nhé: Hướng dẫn tải