Quảng cáo

Excel quản lý hồ sơ chất lượng

File Excel quản lý biên bản nghiệm thu trong xây dựng năm 2018 rất tiện lợi trong công tác quản lý chất lượng công trình. Gửi các bạn tham khảo
Link tải: Excel quản lý hồ sơ chất lượng
Bạn nào chưa tải được có thể xem hướng dẫn tải ở đây nhé: Hướng dẫn tải