Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế chi cục thuế Hòa Bình

Hồ sơ thiết kế chi cục thuế tỉnh Hòa Bình với đầy đủ bản vẽ kết cấu, kiến trúc, hệ thống MEP của Nhà làm việc chính, nhà công vụ, nhà thường trực, nhà để xe và các hạng mục phụ trợ. Mọi người tham khảo
Bạn nào chưa tải được có thể xem hướng dẫn tải ở đây nhé: Hướng dẫn tải