Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế nhà làm việc

Bộ hồ sơ thiết kế nhà làm việc trạm kiểm lâm Trộ Mợng - huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình do BQL Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng làm chủ đầu tư. Bộ hồ sơ đầy đủ thiết kế kiến trúc, kết cấu và điện nước. Gửi các bạn tham khảo
Link tải: Nhà làm việc Trạm kiểm lâm
Bạn nào chưa tải được có thể xem hướng dẫn tải ở đây nhé: Hướng dẫn tải