Quảng cáo

Hồ sơ thiết kế thư viện

Bộ hồ sơ thiết kế thư viện với kích thước 9.3x20.4m; 04 tầng bao gồm đầy đủ bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện nước, Gửi mọi người tham khảo
Link tải: Hồ sơ thiết kế thư viện