Quảng cáo

Sách "Cơ học kết cấu"

Gửi các bạn cuốn sách Cơ học kết cấu của trường Đại học Bách khoa Hà Nội do PGS.TS Đặng Việt Cương biên soạn. Thêm một tài liệu cho bạn nào muốn tìm hiểu về cơ kết cấu
Link tải: Sách "Cơ học kết cấu"
Bạn nào chưa tải được có thể xem hướng dẫn tải ở đây nhé: Hướng dẫn tải