Quảng cáo

Sách hay về Nền, Móng

Cuốn sách hay về Nền và móng các công trình dân dụng và công nghiệp của GS. Nguyễn Văn Quảng và các cộng sự biên soạn. 
Link tải: Sách Nền và Móng các công trình dân dụng - công nghiệp 
Bạn nào chưa tải được có thể xem hướng dẫn tải ở đây nhé: Hướng dẫn tải