Quảng cáo

Sách "Kiến trúc và cảnh quan"

Gửi các bạn cuốn sách khá hay "Kiến trúc và cảnh quan" của PGS.KTS Hàn Tất Ngạn. Cuốn sách cung cấp nội dung cơ bản về cảnh quan, đối tượng, nhiệm vụ của kiến trúc cảnh quan; Quy hoạch và thiết kế cảnh quan; Các phương pháp, trình tự, nội dung, nhiệm vụ thiết kế đồ án kiến trúc cảnh quan, ngoại thất, công viên
Link tải: Sách "Kiến trúc và cảnh quan"
Bạn nào chưa tải được có thể xem hướng dẫn tải ở đây nhé: Hướng dẫn tải