Quảng cáo

Sách Nền móng - Châu Ngọc Ẩn

Cuốn sách Nền móng của thầy Châu Ngọc Ẩn - Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh rất quen thuộc với các bạn. 
Link tải: Sách Nền móng - Châu Ngọc Ẩn 
Bạn nào chưa tải được có thể xem hướng dẫn tải ở đây nhé: Hướng dẫn tải